IMPLANTY

Implantologia to nowoczesna metoda uzupełnienia braków zębowych u pacjentów borykających się z tym problemem. Implanty stomatologiczne wykonane są z tytanu i zastępują naturalny korzeń zęba. To skuteczne rozwiązanie dla osób, które utraciły zęby w wyniku wypadku, próchnicy lub też chorób przyzębia. Każdy zabieg wstawienia implantu zębowego poprzedza konsultacja lekarza implantologa z pacjentem, diagnostyka oraz ogólna ocena stan zdrowia. Wykonujemy najwyższej jakości diagnostykę radiologiczną zarówno zdjęcia panoramiczne, jak i tomografię stożkową 3D, konieczne do zaplanowania zabiegu i oceny stanu implantów w okresie integracji i później w okresie ich użytkowania. Oferujemy klasyczną lub natychmiastową procedurę implantologiczną w zależności od potrzeb pacjenta.

Wstawienie implantów zębowych nie tylko przywraca pacjentom zdrowie, ale i poprawia estetykę ich uśmiechu. Zapraszamy do jednego z naszych gabinetów stomatologicznych w Bochni lub Brzesku, gdzie oferujemy kompleksowe leczenie implantologiczne na najwyższym poziomie. Jeśli mają Państwo inne problemy dentystyczne, również zachęcamy do kontaktu.

W przeciągu naszego życia z różnych przyczyn dochodzi do utraty zębów. Stajemy przed okropnym dylematem noszenia do końca życia protezy, która często nieadaptowalna w naszych ustach, lub co gorsza obywania się bez niej co w odczuciu własnym i otaczających nas ludzi w jakiś sposób nas upośledza. Jednym z rozwiązań są implanty. Wszczepy zbudowane z tytanu, doskonale tolerowane przez nasz organizm. Dzięki nim możemy ustabilizować “latającą protezę” co więcej możemy się jej całkowicie pozbyć, albo uniknąć.

Ponad 30 lat temu prof. Branemark zastosował pierwsze wszczepy z tytanu. Dziś można powiedzieć , że implantologia bardzo mocno wkroczyła w świat stomatologii. Trudno wyobrazić sobie współczesną stomatologię bez metod wykorzystujących zalety stosowania implantów. Od dawna więc nie są już dziedziną doświadczalną. Dzięki wykorzystaniu tytanu oraz udoskonalaniu technik – implantoprotetyka stomatologiczna jest uznaną metodą chirurgiczno – protetycznego zaopatrzenia pacjentów. To uniwersalny system będący istotną alternatywą w bardzo wielu przypadkach. Pozwala odbudować utracony ząb, kilka zębów , ale także jest godną uwagi metodą rehabilitacji pacjentów bezzębnych.

Zakres usług implanty

 • Implanty tytanowe – zabieg odtwórcze pod leczenie protetyczne
 • Implanty tytanowe – wspomaganie leczenia ortodontycznego
 • Augmentacja kości

Możemy Państwu zaproponować dwa rodzaje procedur implantologicznych

I – Klasyczna. Pacjent traci zęba. Odczekujemy 6-10 tygodni od momentu ekstrakcji. Wskazana w sytuacji dużych zmian zapalnych okołowierzchołkowych, przy dużym rozrzedzeniu substancji kości w momencie ekstrakcji, kiedy to rokowanie powodzenia natychmiastowej implantacji jest niepewne.

II – Natychmiastowa. Pacjent posiada zęba ze wskazaniem do usunięcia. W tej procedurze dokonujemy ekstrakcji zęba i jednoczasowo na tej samej wizycie wprowadzamy w zębodół implant. Warunki kostne muszą jednak na taki zabieg zezwalać.

Naturalną kontynuacją leczenia implantologicznego jest leczenie ortodontyczne a przede wszystkim leczenie protetyczne.

Proponujemy odbudowę w postaci:

 • korona porcelanowa na tytanie
 • korona pełnoceramiczna
 • most porcelanowy na tytanie
 • most pełnoceramiczny
 • zamki, zatrzaski, belki, teleskopy wraz z protezami wykorzystującymi implanty, jako podparcia

Co to są implanty?


Implanty są rodzajem śrub bardzo precyzyjnych przystosowanych do osadzenia i przebywania w kości. Mają starannie dobrany kształt długość i szerokość tak, aby zapewnić jak najlepszą retencję w kości, a przez to maksymalnie długi czas użytkowania implantu. Mogą być wykonane z tytanu lub z cyrkonu. Najczęściej stosowane są implanty tytanowe. Dobrze dopasowany i zintegrowany z kością wszczep stanowi doskonały fundament dla odbudowy protetycznej, albo stanowić punkt przyłożenia siły dla leczenia ortodontycznego.

 

Implanty tak jak samochody mają swoje marki., modele, odmiany. Ze względu na budowę możemy spotkać wszczepy jedno i dwuczęściowe, o kształcie cylindrycznym, stożkowym albo cylindryczno-stożkowym. Kształt dobieranego dla nas implantu zależy przede wszystkim od warunków kostnych w odcinku, w którym ma być wprowadzony implant. To kształt, gęstość kości, oraz położone w pobliżu miejsca implantacji struktury anatomiczne decydują o wyborze przez lekarza implantologa danego rodzaju implantu.

Wszczep dwuczęściowy jest rodzajem nagwintowanej obustronnie rurki. Gwint zewnętrzny służy do zmocowania i integracji implantu w kości. Gwint wewnętrzny mocuje łącznik, drugą część implantu, który w przeciwieństwie od części nagwintowanej wychodzi ponad kość i powierzchnię dziąsła. To na nim jest osadzana korona protetyczna lub most protetyczny. Śród lekarzy praktyków istnieją zarówno zwolennicy jednego bądź drugiego typu implantów. Z badań przeprowadzonych wynika, że skuteczność implantacji dla wszczepów jednoczęściowych jest niższa, niż implantów dwuczęściowych stąd te drugie są znacznie częściej stosowane.

Wspominałem, że materiałem, z którego są wykonane implanty przeważnie jest tytan, którego zaletami są biozgodność, wytrzymałość mechaniczna zdolność do osteointegracji. Implant tytanowy, pokryty plazmą tytanową stwarza najlepsze warunki do osteogenezy, czyli wytworzenia wokół implantu sieci naczyń, oraz nowych beleczek kostnych, które wnikają w porowatą strukturę wszczepu. Dochodzi z czasem do zatarcia się ostrych granic między implantem a miejscem wszczepienia.

Wadą tytanu są niewystarczające walory estetyczne. Ma to znaczenie w przypadku cienkiego biotypu przyzębia, zastosowanie bowiem wtedy implantu tytanowego może być przyczyną szarawego zabarwienia błony śluzowej dziąsła w okolicy przy szyjkowej. W takich przypadkach alternatywą mogą być implanty cyrkonowe szczególnie w odcinku przednim łuku zębowego, ewentualnie łączniki porcelanowe czy cyrkonowe w miejsce tytanowych.

Implanty mogą być prowadzane do kości etapami lub jednoczasowo. Kilku etapowe leczenie jest rozciągnięte na przestrzeni kilku miesięcy, co z punktu widzenia pacjenta może się wydawać jego wadą, ale daje za to możliwość bardzo dokładnego wgojenia wszczepu, obserwacji zachowania się kości i tkanek miękkich, oraz bardzo dobrą stabilizację implantu w kolejnych latach. Jednoczasowe leczenia implantologiczne pozwala na wprowadzenie implantu zaraz po usunięciu zęba, w jego miejsce. Zastosowanie tej metody jest jednak obwarowane wieloma przeciwskazaniami, dlatego nie w każdej sytuacji jest możliwe do przeprowadzenia.

Czy wszczepienie implantu jest bezpieczne?

Implanty i techniki ich wprowadzanie w kość są stosowane od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Zostały od czasu pierwszych prób bardzo udoskonalone. Na całym świecie dokonuje się rocznie dziesiątki tysięcy implantacji. Odsetek odrzuceń sięga około 2-3 %. Związane jest zarówno z czynnikami ogólnoustrojowymi np.: choroby , zaburzenia hormonalne, zaburzenia gospodarki elektrolitowej. Ważnym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na proces gojenia i integrację z kością implantów jest palenie tytoniu. Nie dyskwalifikuje ono zabiegu, ale znacząco pogarsza warunki miejscowe i regenerację tkanek.

Implantacja jest to zabieg na żywej tkance i jako taki zawsze jest obarczony pewnym ryzykiem. Ingerujemy w tkanki żywe, podajemy środki znieczulające (hiperlink). Dla każdego pacjenta jest to stres. W związku z tym znowu mamy tutaj zagrożenia typu miejscowego związane z prowadzeniem zabiegu, jak i ogólnoustrojowe związane ze stanem zdrowia pacjenta. Aby zminimalizować ryzyko powikłań przed kwalifikacją do wszczepienia implantów przeprowadza się szczegółowy wywiad z pacjentem i badanie lekarskie.

Kolejnym krokiem wpływającym na powodzenie całego leczenia jest diagnostyka ogólna i diagnostyka radiologiczna. Lekarz implantolog zleca badania ogólne np. : badania krwi , konsultacje specjalistyczne. Niesłychanie ważne jest szczegółowe badanie radiologiczne. Wykonujemy tu zdjęcie przeglądowe – zdjęcie panoramiczne, oraz najważniejszą – tomografię CBCT. To one decydują o dopuszczeniu do zabiegu, rodzaju implantu, dokładności wprowadzenia wszczepu i powodzeniu całego leczenia.

Jak w każdej dziedzinie życia zagrożenia istnieją ale, odpowiednie przygotowanie, diagnostyka planowanie pracy oraz fachowość prowadzącego leczenie zmniejsza ryzyko powstawania powikłań i niepowodzenia leczenia.

Komu można wszczepić implanty? Czy wiek jest ograniczeniem?

Implanty można wprowadzić każdej osobie, u której występują dogodne warunki kostne, tj. właściwa grubość i gęstość kości, u której nie występuje ograniczenie związane z nałogami oraz higieniczne i ogólnomedyczne przeciwwskazania do implantacji. To tyle, jeśli chodzi o bieżący pogląd na wszczepianie implantów.

Najwięcej wątpliwości i pytań budzi wprowadzanie implantów u osób w wieku 60, 70, 80 i więcej lat.
Sprawa dotyka nie tylko problemu zdrowotnego naszych seniorów, ale i tego jaki jest odsetek powodzeń leczenia implantologicznego, od kiedy to w 1965 roku Brånemark wszczepił pierwsze implanty tytanowe. W przeciągu kilku dziesięcioleci zarówno implanty jak i technika ich wprowadzania ewoluowały. Ich jakość jest niezaprzeczalnie wyższa. Wprowadzamy wszczepy w miejsca wcześniej dla nich niedostępne implantując, czy augmentując miejscowo tkankę kostną wyrostków.

Stopień powodzeń leczenia implantologicznego sięga dziś 97-98 %. Z tej, więc strony jak widzimy szanse na sukces leczenia są całkiem spore.

Z drugiej strony właśnie osoby starsze najczęściej potrzebują pomocy implantologa. Ilość usuniętych zębów w przedziale 60-90 lat jest najwieksza. Najgorsze są również warunki do protezowania. Wyrostki zębodołowe są  mocno zanikłe. Podobnie guzy szczękowe. Podniebienie często bardzo nisko wysklepione, a przyczepy mięśni i więzadeł  usytuoawane na szczytach wyrostków, powodują ciągłe spadanie protezy.

Do tego nie da się zrównać jednego pacjenta z drugim. Każdy pod względem stanu ogólnego musi być traktowany indywidualnie.
Bardzo dokładny wywiad i diagnostyka stanu pacjenta. Likwidacja wszystkich istniejących stanów zapalnych w jamie ustnej to priorytet. Lekarz bierze pod uwagę stan ogólny i psychiczny, istniejące schorzenia, oczekiwania pacjenta, nałogi.
W każdym przypadku rozważamy przed implantacją u osób 60  inne rozwiązania w postaci protezy osiadającej, czy częściowo osiadającej. W okresie około pół roku urzytkowania takiego uzupełnienia i adaptacji, pacjent ma możliwość zadeklarowania się co do zabiegu wszczepienia implantów.

Jeśli pacjent nadal wyraża chęć poddania się zabiegowi, a wszystkie parametry zdrowotne mieszczą się w normie, zaczynamy u osób majacych 60 lat i więcej planować zabieg implantologiczny.

Palenie papierosów a implanty

Obserwujemy niekorzystny wpływ palenia tytoniu na gojenie kości w różnych dziedzinach medycyny. Miedzy innymi w ortopedii, chirurgii urazowej czy chirurgii plastycznej . Problem zauważamy również w stomatologii.
Palenie papierosów zwiększa ryzyko występowania chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej oraz gojenie ran poekstrakcyjnych.
W implantologii, która jest dziedziną odtwórczą mamy do czynienia z procesami regeneracji, przebudowy kości i tkanek miękkich. Wpływ palenia tytoniu ma tutaj niebagatelne znaczenie.Dostępne badania, wskazują na wpływ palenia papierosów w tym także e- papierosów na gorsze rokowanie w leczeniu implantologicznym.
Nałóg palenia wpływa na wzrost częstości występowania zapalenia tkanek okołowszczepowych, przewlekłego zapalenia błony śluzowej i wzrost resorpcji kości wokół implantu. Po odsłonięciu wszczepów u palaczy obserwuje się większą skłonność do utraty kości, szczególnie w pierwszym roku w porównaniu do osób niepalących

Badacze amerykańscy wykazali korelację pomiędzy wzrostem niepowodzeń w leczeniu implantologicznym a ilością dostarczanego do organizmu tytoniu. W przeprowadzonych badaniach u palących 20-40 papierosów dziennie stwierdzono występowanie gorszej jakościowo kości.

W dymie papierosowym zidentyfikowano ponad 4000 potencjalnie toksycznych substancji, z których nikotyna wydaje się najgroźniejsza. Nikotyna upośledza wszystkie fazy gojenia i regeneracji kości.

U nałogowych palaczy obserwuje się zwiększoną akumulację płytki nazębnej, dużo częściej dochodzi do zapalenia dziąseł. Obserwujemy u nich nasiloną resorpcję kości wyrostka zębodołowego oraz upośledzone gojenie. Nikotyna zawarta w tytoniu działa obkurczająco na ściany naczyń krwionośnych, znacznie zmniejsza przepływ krwi w kości i tkankach miękkich. Taka sytuacja występująca non stop jest groźna, bowiem powoduje niedokrwienie, ogranicza ilość dostarczanych składników odżywczych, tlenu i komórek układu immunologicznego skierowanych przeciwko antygenom w płytce bakteryjnej. Zwiększa ryzyko utraty wszczepu. Nikotyna osłabia także układ immunologiczny. Spowalnia tempo podziałów komórkowych, a więc naturalną regenerację tkanek.

Obserwujemy niekorzystny wpływ palenia tytoniu na gojenie kości w różnych dziedzinach medycyny. Miedzy innymi w ortopedii, chirurgii urazowej czy chirurgii plastycznej . Problem zauważamy również w stomatologii.
Palenie papierosów zwiększa ryzyko występowania chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej oraz gojenie ran poekstrakcyjnych.W implantologii, która jest dziedziną odtwórczą mamy do czynienia z procesami regeneracji, przebudowy kości i tkanek miękkich. Wpływ palenia tytoniu ma tutaj niebagatelne znaczenie.
Dostępne badania, wskazują na wpływ palenia papierosów w tym także e- papierosów na gorsze rokowanie w leczeniu implantologicznym.

Nałóg palenia wpływa na wzrost częstości występowania zapalenia tkanek okołowszczepowych, przewlekłego zapalenia błony śluzowej i wzrost resorpcji kości wokół implantu. Po odsłonięciu wszczepów u palaczy obserwuje się większą skłonność do utraty kości, szczególnie w pierwszym roku w porównaniu do osób niepalących

Badacze amerykańscy wykazali korelację pomiędzy wzrostem niepowodzeń w leczeniu implantologicznym a ilością dostarczanego do organizmu tytoniu. W przeprowadzonych badaniach u palących 20-40 papierosów dziennie stwierdzono występowanie gorszej jakościowo kości.

W dymie papierosowym zidentyfikowano ponad 4000 potencjalnie toksycznych substancji, z których nikotyna wydaje się najgroźniejsza. Nikotyna upośledza wszystkie fazy gojenia i regeneracji kości.

U nałogowych palaczy obserwuje się zwiększoną akumulację płytki nazębnej, dużo częściej dochodzi do zapalenia dziąseł. Obserwujemy u nich nasiloną resorpcję kości wyrostka zębodołowego oraz upośledzone gojenie. Nikotyna zawarta w tytoniu działa obkurczająco na ściany naczyń krwionośnych, znacznie zmniejsza przepływ krwi w kości i tkankach miękkich. Taka sytuacja występująca non stop jest groźna, bowiem powoduje niedokrwienie, ogranicza ilość dostarczanych składników odżywczych, tlenu i komórek układu immunologicznego skierowanych przeciwko antygenom w płytce bakteryjnej. Zwiększa ryzyko utraty wszczepu. Nikotyna osłabia także układ immunologiczny. Spowalnia tempo podziałów komórkowych, a więc naturalną regenerację tkanek.Palenie tytoniu zmienia mikroflorę jamy ustnej prowadząc do wzrostu ilości bakterii beztlenowych tych najgroźniejszych dla naszych dziąseł. Powoduje również zwiększenie ich aktywności, co skutkuje zapaleniem przyzębia.

Wielu naukowców wykazuje istotny związek między paleniem tytoniu a zwiększonym zanikiem kości i ilością niepowodzeń w leczeniu implantologicznym.
Palenie tytoniu zmienia mikroflorę jamy ustnej prowadząc do wzrostu ilości bakterii beztlenowych tych najgroźniejszych dla naszych dziąseł. Powoduje również zwiększenie ich aktywności, co skutkuje zapaleniem przyzębia.

 

Generalnie palenie tytoniu nie jest przeciwwskazaniem bezwzględnym do wszczepienia implantów, ale obniża pomyślność rokowania całego procesu leczenia. Wpływa również niekorzystnie na ich stan integracji z kością i okres ich użytkowania.
Zalecamy naszym pacjentom , którzy podjęli się leczenia implantologicznego, by zrezygnowali z nałogu, bądź zauważalnie zmniejszyli ilość wypalanych papierosów. Życzymy wam powodzenia w walce z nałogiem i trzymamy kciuki.

 

Higiena a implanty

Brak higieny jest również przeciwwskazaniem względnym do implantacji. Brudasom nie powinno się proponować tego typu zabiegów, do momentu poprawienia tego stanu rzeczy. Implanty i prace na nich osadzone wymagają szczególnej troski i wysokiej higieny. Jej brak podobnie jak przy używaniu nikotyny zmniejsza pomyślne rokowanie dla implantów.

OGÓLNOMEDYCZNE PRZECIWWSKAZANIA DO IMPLANTACJI

Całkowicie wykluczają wprowadzenie implantu takie schorzenia jak: narkomania, alkoholizm, niektóre schorzenia psychiczne, choroby z poważnymi zaburzeniami odporności. W porozumieniu z prowadzącym lekarzem specjalistą możliwa jest implantacja u osób z cukrzycą, po chemioterapii, radioterapii, leczeniu przeciwzakrzepowym i innych.

ZALETY IMPLANTÓW

Sam implant jest praktycznie niezniszczalny. Stworzony z materiałów, które dobrze są adaptowalne w ludzkim organizmie. Technika ich wykonania i powierzchnia implantu zapewniają doskonałą integrację z kością. Beleczki kostne wnikają w strukturę wszczepu do tego stopnia, że tworzą polaczenia porównywalne do naturalnych połączeń kostnych. Implant przenosi obciążenia podobnie jak ząb, którego zastępuje bezpośrednio na kość. Dzięki temu kość ma prawidłową budowę, nie ulega zanikom, cały czas przebudowuje fizjologicznie swoja strukturę pod wpływem sił żucia. Jest to sytuacja zupełnie przeciwna do sytuacji, gdy brak zębów zaopatrywany jest przez protezy ruchome. Tu siły zwarciowo-zgryzowe przekazywane są w dużej mierze na śluzówkę i mamy do czynienia często z wynikłymi z tego dużymi zanikami kostnymi. Wprowadzając implant w miejsce utraconego zęba oszczędzamy zęby sąsiednie. Nie trzeba ich szlifować jak to mam miejsce w przypadku, gdy decydujemy się na uzupełnienie braku mostem protetycznym.
Codzienna higiena jest również zbliżona do tej, jaką mamy przy naturalnych zębach.
Komfort ich używania jest najwyższy w porównaniu z innymi uzupełnieniami protetycznymi.
Dzięki implantom uzyskujemy również doskonały końcowy efekt kosmetyczny.

JAK DŁUGO MOGĄ SŁUŻYĆ IMPLANTY ?

Jeśli dbamy o swoje zdrowie, zęby, higienę jamy ustnej, nie palimy tytoniu, dokonujemy regularnie przeglądów w gabinecie stomatologicznym i stosujemy się do zaleceń swojego stomatologa to możemy się cieszyć nimi nawet kilkadziesiąt lat.

JAK DŁUGO TRWA ZABIEG WPROWADZENIA IMPLANTU ?

Zakładając, że wszystko podczas zabiegu przebiega zgodnie z założonym planem, czas samego zabiegu w zależności od sprawności operatora waha się od 20-40 min. Mówimy tu o wszczepieniu jednego implantu. Jeśli jest ich wprowadzanych więcej, co nierzadko ma miejsce czas odpowiednio wówczas ulega wydłużeniu.

CZY ZABIEG WSZCZEPIENIA IMPLANTU JEST BOLESNY ?

Cały zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i jest całkowicie bezbolesny. W zależności od planu dobierana jest odpowiednia technika znieczulania jak i rodzaj środka znieczulającego. Szczegóły na stronie opinie porady.

JAKIE DOLEGLIWOŚCI MOGĄ SIĘ POJAWIĆ PO ZABIEGU I CO ZROBIĆ ?

Dużo zależy od samego zabiegu, jego rozległości i złożoności. Najczęściej mamy do czynienia z niedużym obrzękiem w okolicy zabiegu i bólem pojawiającym się po upływie czasu działania środka znieczulającego. Przy zabiegach większych te dolegliwości są bardziej wzmożone.
Po wykonanym zabiegu, aby zmniejszyć możliwe dolegliwości prosimy wykonać kilka prostych czynności:

 • przykładamy zimny okład w okolicę zabiegową i uciskamy. Okłady te przy większych zabiegach stosujemy przez kilka godzin, zmieniając, co jakiś czas opatrunki tak by były zimne
 • unikamy wysiłku fizycznego i schylania się
 • jemy posiłki letnie lub zimne. Zalecane są lody
 • Zalecane jest przyjmowanie środków przeciwbólowych a w razie wskazań również antybiotyku

ZIMNY OKŁAD – JAK WYKONAĆ ?

Najczęściej stosowane są woreczki żelowe kupowane w aptekach. Dobrze mieć, co najmniej dwa. Jeden w lodówce, drugi w użyciu. W zastępstwie możemy zastosować puszki coli owinięte w ściereczkę.