MOST PORCELANOWY. NA CYRKONIE. PEŁNOCERAMICZNY. CENA

Most porcelanowy – most protetyczny jest to uzupełnienie brakujących zębów. Uzupełnienie bardzo wygodne, bowiem montowane jest na stałe na własnych zębach. Nie wymaga jak w przypadku typowej protezy wyciągania z jamy ustnej.  Most protetyczny składa się z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych (bądź implantach) połączonych z przęsłem lub przęsłami (zębami sztucznymi) zastępującymi brakujące zęby.

Most porcelanowy

Jest planowany i wykonywany w przypadku braku jednego lub więcej zębów w łuku zębowym. Wprowadzając go do jamy ustnej pacjenta możemy za jednym razem osiągnąć kilka efektów leczniczych:

  • przywracamy ciągłość łuku zębowego
  • wzmacniamy zęby z rozległymi ubytkami próchnicowymi i mechanicznymi
  • korygujemy nieprawidłowy kształt koron zębów
  • przywracamy zębom naturalny kolor
  • korygujemy wysokość zwarciową
  • w przypadku prac protetycznych złożonych montujemy zatrzaski, zasuwy łączące most z protezą szkieletową

Most porcelanowy zbudowany jest z metalowej podbudowy – metalowe korony i metalowe przęsło odlane jako całość.

Najczęściej stosowne są stopy chromowo-niklowe, chromowo-kobaltowe, ale spotyka się mosty o podbudowie srebrowo-palladowej, na stopach złota oraz na tytanie.
Wierzchnią warstwę stanowi cienka warstwa porcelany nakładanej i napalanej warstwami na powierzchnię metalu. Pomiędzy porcelaną a metalem nakładany jest opaker maskujący kolor metalowej części mostu.
Podobnie jak w przypadku koron protetycznych, korona mostu szczelnie pokrywa powierzchnię zębów filarowych. Przekłada się to na jakość jego funkcjonowania, jak i na jego bardzo długi czas użytkowania. Dobrze wykonany most porcelanowy może być użytkowany w jamie ustnej nawet 30 lat.
Mosty mogą stanowić część większej pracy protetycznej. Odpowiednio zaprojektowane zatrzaski czy zasuwy mogą go łączyć z protezą szkieletową.

Mogą także mieć zaprojektowane powierzchnie klamrowe dla protez osiadających – akrylowych.
Dużą zaleta mostów porcelanowych na metalu jest duża wytrzymałość mechaniczna i możliwość uzupełnienia braków nawet kilku zębów. Przy korzystnym rozmieszczeniu zębów filarowych możliwe jest zaopatrzenie protetyczne całego łuku zębowego.

Most porcelanowy na cyrkonie

Most porcelanowy na podbudowie cyrkonowej jest jednym z nowszych rozwiązań w protetyce światowej. Tlenek cyrkonu, który tworzy szkielet takiego mostu ma wytrzymałość stopu metalowego a zarazem kolor zbliżony do barwy zęba. Podobnie jak na metal tak i na cyrkon napalana jest porcelana.
Do zalet mostu porcelanowego na cyrkonie należą wytrzymałość mechaniczna i bardzo wysoka estetyka podobnie jak koron porcelanowych na cyrkonie. Zapewniają efekt naturalnych zębów pacjenta. Jest on jednak droższy od tradycyjnego mostu porcelanowego. Można go spokojnie stosować zarówno w odcinkach bocznych jak i przednim łuku zębowego. Wskazany do obudowy braków w odcinku przednim zarówno szczęki jak i żuchwy. Do rozważenia stosowanie zamiennie z implantami. Może być osadzany zarówno na zębach naturalnych jak i na implantach.

Most pełnoceramiczny

Most wykonany z ceramiki. Cechuje go bardzo wysoka estetyka. Rzadziej stosowany niż mosty z napalaną porcelaną ze względu na mniejszą wytrzymałość mechaniczną. Wskazany do odbudowy pojedynczych braków zębowych. Planuje się go i wykonuje w odcinku przednim szczęki i żuchwy.

Most metalowy licowany kompozytem

Kompozyt jako materiał licujący ma własności zbliżone do tkanek zęba. Tańszy niż porcelana. Wydawało się, że zastąpi ją docelowo i kiedyś metal będzie pokrywany tylko kompozytem. Jest niestety bardziej niż porcelana porowaty. Ma większą niż ona skłonność do agregacji na swojej powierzchni złogów. Skutkuje to po latach zmianą barwy uzupełnienia. Zaletą jego jest niższa cena.

Mosty tymczasowe

Mosty te wykonywane są na określony czas z przeznaczeniem na wymianę na most ostateczny. Rodzaj mostu czasowego jest uzależniony od wskazań klinicznych, estetycznych, ramy czasowej w jakiej ma być użytkowany.
Przygotowywane na podbudowie metalowej i licowane akrylem, kompozytem. Mogą być też wykonane tylko z polimeru albo kompozytu. Niewielkie mosty kompozytowe mogą funkcjonować z pewnymi modyfikacjami jako mosty ostateczne.

Wykonanie mostu a znieczulenie

Zabiegi szlifowania i modelowania zęba pod most odbywają się często na zębie z żywą miazgą. Niezwykle ważne jest by zrobić to całkowicie bezboleśnie. Dlatego wszystkie zabiegi w trakcie leczenia, przygotowania do wycisków, przymiarek oraz osadzania mostu są wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Pacjent w trakcie wizyty nie odczuwa bólu. Na jej koniec zęby filarowe są specjalnie impregnowane i zabezpieczane koronami czasowymi, tak by również po wyjściu z gabinetu nie było dolegliwości bólowych.

Most protetyczny cena

Za mosty protetyczne zapłacimy więcej w dużych miastach i tam gdzie popyt na usługi protetyczne jest większy. W zależności od miasta i gabinetu cena mostu będzie rożna. Na nasze koszty będzie miał wpływ rodzaj projektowanego mostu, jego zasięg, rodzaj materiału z którego jest wykonywany, zakres prac przygotowawczych na zębach filarowych. Ostateczna cena może się wiec wahać od 2000 zł do kilkunastu tysięcy.

Podobne tematy :