RTG ZĘBA. RENTGEN STOMATOLOGICZNY. TOMOGRAFIA CBCT

Rtg zęba Brzesko i Bochnia

Rtg zęba. Pracownie radiologii stomatologicznej w Brzesku i Bochni. Nowoczesna stomatologia i nowoczesna diagnostyka radiologiczna. Dla potrzeb leczniczych i naszych pacjentów posiadamy dwie pracownie radiologiczne wykonujące pełen zakres projekcji rentgenowskich dla potrzeb stomatologii.
Wyposażyliśmy je w najnowocześniejszy sprzęt łącznie z tomografią komputerową CBCT z  myślą o wszystkich tych pacjentach, którzy mają naprawdę duże problemy stomatologiczne i wymagają specjalistycznych zabiegów.
Podstawą prowadzenia zabiegów wszczepiania implantów, zabiegów chirurgii stomatologicznej, endodoncji czy protetyki jest prawidłowo przeprowadzone diagnostyka radiologiczna.

Przyzwyczajani byliśmy przez wiele dziesięcioleci, że prześwietlenie zęba wiązało się z dużą ekspozycją na promieniowanie i wykonaniem zdjęcia na kliszy. Na otrzymanie gotowego zdjęcia musieliśmy również dość długo czekać. Teraz obraz otrzymujemy błyskawicznie, a jeśli chodzi o dawkę polecam artykuły :

Czy zdjęcie u dentysty jest szkodliwe

Rtg zęba w ciąży

Dziś tak zwane rtg zęba czy rentgen stomatologiczny to nowoczesne działy elektrodiagnostyki, obejmujące zdjęcie  rtg zęba punktowe,  zdjęcie panoramiczne,  zdjęcie cefalometrycznezdjęcie zatokzdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych,  tomografię zębów (CBCT) i działają na zupełnie innych zasadach

Rentgen stomatologiczny

Nowoczesna radiologia stomatologiczna oferuje zdjęcia zębów, kości, struktur jamy ustnej bardzo wysoko kontrastowe, doskonale widoczne. Do tego wynik badania otrzymujemy natychmiast po wykonaniu ekspozycji. Obraz wykonany w technice cyfrowej może podlegać dalszej obróbce w celu uzyskania najlepszych i najbardziej pożądanych danych terapeutycznych.
Jednak jedną z najważniejszych korzyści jest redukcja dawki promieniowania. W zależności od typu badania pacjent w naszych przychodniach otrzymuje dawkę promieniowania kilkanaście do kilkaset razy mniejszą w porównaniu do tradycyjnej pracowni rentgenowskiej.

Osobom odwiedzającym nasze przychodnie stomatologiczne oferujemy:

Uważamy, że tylko najlepsza diagnostyka w tym również radiologiczna może być stosowna u naszych pacjentów, bo tylko to gwarantuje sukces całego leczenia.

Pacjent otrzymuje od nas zdjęcie wydrukowane na kliszy medycznej oraz w formie cyfrowej na płycie CD. Ta druga forma jest bardzo wygodna, bowiem lekarz prowadzący może takie zdjęcie łatwo zarchiwizować w dokumentacji medycznej pacjenta
Nasi pacjenci nie płacą za diagnostykę radiologiczną.

Serdecznie zapraszamy do naszych przychodni stomatologicznych w Bochni i Brzesku, gdzie zapewnimy państwu przyjazną atmosferę oraz pełen profesjonalizm podczas każdej wizyty.

 

Podobne tematy :

CO TO JEST BADANIE RADIOLOGICZNE ?

Pracownia radiologiczna jest miejscem, gdzie wykonujemy to badanie. Wykorzystujemy promieniowanie rentgenowskie ( promieniowanie X ), do stworzenia obrazu tkanek, przez które ono przechodzi i rejestrujemy na kliszy, bądź elektronicznych rejestratorach. Tkanki, narządy, przez które przechodzi promieniowanie pochłaniają go w niejednakowym stopniu w zależności od swojej gęstości. Ta właśnie cecha pozwala później na różnicowanie i diagnostykę poszczególnych elementów układu stomatognatycznego.

ZDJĘCIE PANORAMICZNE ZĘBÓW – PANTOMOGRAM – PANORAMA-CENA

 

Zdjęcie panoramiczne zębów

Panorama jest zdjęciem przeglądowym. Uwidacznia struktury kostne, zębowe a także niektóre tkanki miękkie w obrębie twarzoczaszki. Dla lekarza dentysty stanowi pierwszy i podstawowy element do prawidłowego zdiagnozowania schorzeń pacjenta i do rozpoczęcia leczenia. Czytaj dalej

ZDJĘCIE ZĘBÓW. DAWKA PROMIENIOWANIA. CZY ZDJĘCIE U DENTYSTY JEST SZKODLIWE ?

Zdjęcie zębów. Dawka promieniowania

Prześwietlenie zębów – czy zdjęcie u dentysty jest szkodliwe.To ważne pytanie. Wszyscy jesteśmy pacjentami w takim czy innym gabinecie. Zakładam, że mamy zaufanie do swojego lekarza. Tym niemniej patrząc na stosowaną terapię w duszy zastanawiamy się czy aby jest ona dla mnie bezpieczna, czy jest optymalna.
Podobnie jest u stomatologa. Ilość zdjęć w trakcie leczenia wynosi od jednego do kliku i mogą to być zdjęcia w rożnych formatach i różnej dawce. Nie mając wiedzy na ten temat zastanawiamy się czy zdjęcie jest szkodliwe dla mojego zdrowia. Czytaj dalej 

ZDJĘCIE RTG ZĘBA-CENA. ZDJĘCIE PUNKTOWE. ZDJĘCIE ZĘBÓW

Zdjęcie rtg zęba-cena

Wszystkie te określenia dotyczą rejestracji wewnątrzustnej. Klisza, bądź czujnik niewielkich rozmiarów umieszczony w jamie ustnej rejestruje interesujący nas obszar tkanek, zębów.
Zdjęcia punktowe są zdjęciami przeglądowymi w projekcji 2D. Służą do obrazowania niewielkich obszarów jamy ustnej. Oczywiście pokazują głownie struktury dobrze uwapnione a więc kości i zęby ich strukturę, ale także wszelkie odstępstwa od prawidłowego obrazu. Czytaj dalej

RTG ZĘBA W CIĄŻY. PRZEŚWIETLENIE ZĘBA W CIĄŻY CZY MOŻNA WYKONAĆ ?

Prześwietlenie zęba w ciąży

Tak można zdjęcia zęba wykonywać. Ale…. ! Kobieta w okresie ciąży podlega szczególnej opiece. Zdjęcia na potrzeby stomatologii wykonuje się w konkretnie uzasadnionych klinicznie przypadkach, dbając o ochronę płodu. Szczególnie ważny dla płodu jest pierwszy trymestr. Jeśli nie ma szczególnych wskazań klinicznych najczęściej odracza się wykonanie zdjęcie zęba na okres po trzecim miesiącu ciąży, albo w ogóle po połogu. Czytaj dalej

 

PACJENTKA W CIĄŻY OBOWIĄZKI

Pierwszą ważną sprawą jest zgłoszenie lekarzowi prowadzącemu leczenie i kierującemu na badanie radiologiczne faktu istnienia ciąży.
Drugim ważnym krokiem jest poinformowanie rejestratorki i operatora pracowni radiologicznej o ciąży i jej zaawansowaniu.

ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE ZĘBÓW. DAWKA PROMIENIOWANIA ? ILE KOSZTUJE

Zdjęcie cefalometryczne zębów

Zdjęcie cefalometryczne jest to zdjęcie zewnątrzustne wykonywane w projekcji bocznej. Jest zlecane w naszych pracowniach przez ortodontów przy diagnostyce wad zgryzu i wad rozwojowych części twarzowej czaszki. Jest pomocne w badaniu procesu wzrostu części twarzowej czaszki, planowaniu oraz ocenie wyników leczenia ortodontycznego i chirurgicznego.
Czytaj dalej

ZDJĘCIE U OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zdjęcie wykonujemy normalnie, jak u każdej innej osoby. Jeśli jednak sytuacja tego wymaga, podczas ekspozycji może towarzyszyć asysta. Asystą może być osoba pełnoletnia, która na czas wykonania zdjęcia zostaje wyposażona w odpowiednie osłony.

ZDJĘCIE U OSOBY NIELETNIEJ

Osoby niepełnoletnie winny mieć monitorowane ekspozycje rentgenowskie. Rodzaj zdjęcia i dawka należy wpisać do książeczki dziecka.

RTG ZATOK. ZDJĘCIE ZATOK. CO POKAZUJE

 

Zdjęcie zatok

Rtg zatok podobnie jak zdjęcie panoramiczne czy  zdjęcie cefalometryczne jest zdjęciem przeglądowym. Wykonywane jest w projekcji 2D to znaczy, że struktury widoczne na zdjęciu są uwidocznione w jednej płaszczyźnie i częściowo na siebie na zdjęciu nachodzą. Czytaj dalej

CO TO JEST TOMOGRAFIA STOŻKOWA CBCT ?

Jest to odmiana tomografii konwencjonalnej stosowana w stomatologii. Wiązka promieniowania ma kształt stożka i oddziałuje na tkanki tylko podczas jednego obrotu źródła. Zarówno dzięki kształtowi wiązki, jak i skróconemu czasowi badania dawka promieniowania jest wielokrotnie mniejsza niż tomografii tradycyjnej.
Dla przykładu dawka w: tomografii wielorzędowej to : 400 – 1000 µSv a dawka w CBCT to 5 -19 µSv . Porównując je widzimy, że tomografia stożkowa CBCT wymaga dawki promieniowania od 50-80 razy mniejszej.
Ilość informacji dostarczona dzięki temu badaniu i ich, jakość sprawia, że bije ono o kilka klas konwencjonalną diagnostykę radiologiczną.

TOMOGRAFIA ZĘBÓW CBCT-DAWKA. ZDJĘCIE TOMOGRAFICZNE ZĘBÓW-CENA

Zdjęcie tomograficzne

Zdjęcie  tomograficzne  w stomatologii jest najdokładniejszym i często rozstrzygającym badaniem radiologicznym.
Na zdjęciach 3D w metodzie CBCT jesteśmy w stanie nie tyko zobaczyć zaburzenia i stany zapalne w rejonie twarzoczaszki, ale je dokładnie zlokalizować, obejrzeć i pomierzyć. Jak widać powyżej otrzymujemy projekcje we wszystkich trzech płaszczyznach. Płaszczyźnie czołowej, strzałkowej (bocznej) i horyzontalnej, do tego model komputerowy przestrzenny wycinka szczeki wraz zębami. Czytaj dalej

ZDJĘCIE STAWÓW SKRONIOWO – ŻUCHWOWYCH – SCHORZENIA

Zdjęcie stawów

Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych jest wykonywane w dwóch projekcjach. Przy zamkniętych, oraz przy otwartych ustach. Zlecane przez laryngologów, stomatologów w sytuacjach różnicujących schorzenia stawów, ucha środkowego, ślinianek przyusznych. Pozwala ocenić stan główki stawowej, krążka stawowego w tym jego położenie. Czytaj dalej

ILE MOGĘ MIEĆ ZROBIONYCH ZDJĘĆ ?

Dokładnie tyle ile jest potrzebnych do prawidłowego zdiagnozowania schorzenia, kontroli podczas i po leczeniu stomatologicznym.  Zdjęcia radiologiczne robione są ściśle według wskazań.

CZY ROBIENIE ZDJĘĆ RTG JEST SZKODLIWE ?

Oczywiście tak. Tak samo jak jedzenie pokarmów z konserwantami, oddychanie zapylonym powietrzem, czy siedzenie przed komputerem. Podobnie jednak jak te czynności jest konieczne. I znowu dla zobrazowania: oglądanie telewizji przez 2 h to dawka promieniowania ok. 2 – 5 µSv , a badanie RTG zębowe to również ok. 2 – 5 µSv. Różne tu są rodzaje promieniowania w tych dwóch przypadkach, ale otrzymana dawka, jest ta sama.

BRZESKO RENTGEN BOCHNIA